Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014

CÂU HỎI: F20.

CÂU HỎI 1: Liên quan đến bài ca Em Về Với Người.
“Em về với người hết rồi câu chăn gối.
Hẹn ước tròn đôi, bây chừ riêng một mình tôi”.
Hỏi “hết rồi” là bộ sao gì? Là 1 bộ bàng tinh. Thay vì từ hết rồi, người ta có thể nói xong rồi...

CÂU HỎI 2: Liên quan đến bài ca Em Về Với Người. (mượn nội dung, viết theo ý mình)
Em về với người hái giùm tôi nỗi nhớ.
Một trái sầu riêng nặng lòng, mang theo suốt đời.
Hỏi “sầu riêng” là bộ sao gì?

CÂU HỎI 3: Liên quan đến bài ca Em Về Với Người.
Em về với người, con đò theo lối khác.
Lòng đã đổi thay mất rồi. Quên đi một người .
Hỏi “Lòng dạ thay đổi” là bộ sao gì?

CÂU HỎI 4: Liên quan đến bài ca Em Về Với Người.
Em về với người, chúng mình nay xa cách.
Cùng chung cuộc đời, kẻ khóc người cười.
Hỏi. Cùng chung mà xa cách. Chứng minh rõ ràng trường hợp nào cùng chung mà xa cách. Bên này được kể là vui, bên kia được kể như là buồn. Người ta được quyền viết cho thuận lý là kẻ khóc người cười, thế thôi.

CÂU HỎI 5: Liên quan đến bài ca Em Về Với Người.
“không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu”...
Hỏi: “Không giữ em dài lâu” là cách gì?

CÂU HỎI 6: Thành ngữ
Thùng rỗng kêu to.

CÂU HỎI7: : Thành ngữ.
Làm lành tránh dữ. Bạn đã nghe thành ngữ của nó nhiều lần.
Phân tích Tử Vi ta có như sau. Làm....tránh là bộ sộ sao gì?
Lành... và dữ. Là bộ sao gì?.
Sau khi phân tích ta có hoàn chỉnh bộ làm lành tránh dữ.
Vậy đó là bộ sao gì?

CÂU HỎI 8: Báo chí.
Dầu ăn bẩn sản xuất tại Đài Loan có nguồn gốc từ Việt Nam?
(Những chuyện thối tha thường hay có VN trong ấy!!!)
Hỏi nguồn gốc là sao gì?.Bẩn là sao gì?

CÂU HỎI 9: Ca dao
“Nước giữa dòng có khi trong khi đục.
Trai anh hùng khi nhục khi vinh”.
Vinh và nhục. Đó là 2 sao gì?

CÂU HỎI 10:
Thân thể (tức cung an Thân) không nên trao đổi được với khách vì sao?
Bạn hãy giải thích.

CÂU HỎI thưởng:  HẠN.
Trường hợp 1.
Hắn (tức là mệnh) đi ngang đây (tức đại hạn). Hắn trở thành tên tội phạm.
Trường hợp 2.
Hắn đi ngang đây. Hắn gặp bọn tội phạm.
Ý người viết muốn nói rằng: Mệnh và Hạn có mối liên quan chặt chẽ. Hạn của người này không thể dùng để đoán cho người kia. Cũng như cái USB rất cần thiết cho dân vi tính. Cái cuốc rất cần cho nông dân. Khi đoán Hạn bạn phải kết hợp với MỆNH.

Bạn hãy giải thích 2 trường hợp.

Vào khoảng chiều tối ngày 5 tháng 11/2014 sẽ có đáp án.