Thứ Ba, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Nắng Chiều


Nắng Chiều.
CÂU HỎI 1:
Qua bến nước xưa... Tôi vượt qua con sông đến bến nước ngày xưa. Có lẽ tác giả mô tả như thế. Vậy vượt qua con sông đến bên nước ngày xưa là bộ sao gì? Gồm có 2 sao mới có thể đủ nghĩa..

CÂU HỎI 2:
Chạnh nhớ câu thề tim tái tê. Tác giả nhớ đến câu thề nguyền  với người xưa. Giờ đây không trọn vẹn.
Vậy câu thề là bộ sao gì?

CÂU HỎI 3:
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy...
Dáng gầy gầy là dáng như thế nào... Phải có tối thiểu 2 sao có thể mô tả được.

CÂU HỎI 4:
... Chẳng biết bây giờ người em gái, duyên ghé về đâu?
Có thể viết lại là: Chẳng biết bây giờ người em gái, thương gởi về đâu? (Vì tình thương bây giờ không biết gởi về đâu)
Duyên ghé về đâu. Tối thiểu có đến 2 sao để mô tả.

CÂU HỎI 5:
Anh nhớ xót xa dưới tre lá ngà
Gợn buồn nhìn anh, em nói: "Mến anh!" 
Vậy. Nhìn anh, em nói “mến anh”. Nhìn anh, em nói là các sao gì? Biết đâu có kẻ đang nhìn em, anh nói. Có thế mới hấp dẫn chứ lỵ.

CÂU HỎI 6:
Trong niên can Ất Mùi, bạn đánh giá vị trí nào xấu nhất.

CÂU HỎI 7:
Nguyệt Hạn của nữ Sửu theo TVUD, tháng 8 Tân Dậu, năm Giáp Ngọ đóng tại đâu?

CÂU HỎI 8:
Cũng trong niên can Ất Mùi. Bạn cho vị trí nào lợi cho di chuyển nhất.

CÂU HỎI 9:
Trong can chi Ất Mùi theo bạn nơi nào thay đổi mạnh nhất. Bạn chỉ rõ Ất Mùi nam, hay nữ. Nếu không người viết xem như Ất Mùi nam.

CÂU HỎI 10: + câu thưởng 2 điểm.
Sau đây là lá số của 1 người mắc bẫy tình ái đưa đến hậu quả vô cùng tai hại.
Giáp Thân nam. Ngày 24 tháng 6 giờ Tuất.

Cũng ngày tháng như trên giờ Hợi.